Alginit

Alginit je prírodná surovina bez priemyselných prísad, nemá žiadne fytotoxické účinky. Veľmi účinne pomáha chrániť životné prostredie.Alginit má mimoriadné vlastnosti: obsahuje veľa humusu, ktorý vznikol rozpadom rias, hodne minerálnych živín(montmorillonit, illit, dolomit, kalcit,aragonit, kremeň, sadra, plagioklas, siderit, magnezit, pyrit, draselný živec) a rôzne stopové prvky. Z biogénnych prvkov  možno pozitívne hodnotiť prítomnosť N, P, K, Ca, SO4 s výrazným zastúpením Mg. Ako hnojivo zvyšuje úrodnosť a pomáha rastlinám bez väčšej ujmy preklenúť suchá počas vegetačného obdobia. Zlepšuje tiež kvalitu poľnohospodárskych plodín a ovocia, zvyšuje obsah biogénnych prvkov, spevňuje dužinu, pri ovocí predlžuje čas skladovania, zlepšuje chuťové vlastnosti ovocia a zeleniny. Pridaný do kompostu skracuje čas rozkladu organických látok, znižuje množstvo streptokokov a zvyšuje obsah živín. Vďaka sorbčným vlastnostiam alginit pri aplikácii do pôdy zadržiava v pôde živiny (N, P, K), zabraňuje ich vyplavovaniu do podzemných vôd a povrchových tokov, reguluje optimálny prísun živín do pestovaných kultúr, zadržiava vodu v pôde a zabraňuje jej vysychaniu ,vie pri jednom kilograme v sebe udržať 1,0-1,3 litra vody.Alginit s vysokým adsorpčným účinkom triešti nepríjemný zápach v maštaliach a v objektoch určených na chov zvierat, čistí ovzdušie životného prostredia, adsorbuje čpavok a siričité lyny, upravuje mikroklímu, zamiešava sa do podstielok domácich zvierat (pes, mačka). 1kg alginitu, absorbuje až 8-10 g amoniaku. Prednosti použitia má pri pestovaní zeleniny, okrasných rastlín a pri pestovaní vo fóliovníkoch.

Medzi jeho prednosti v poľnohospodárstve patrí :

Zlepšuje zloženie pôdy, ktorej sa po jeho aplikácii zvýši obsah humusu, vápna , ílu a stáva zrnitou a pórovitou. Alginit a minerály v ňom obsiahnuté viažu živiny v pôde v prístupnej forme pre rastliny, čím sa znižuje riziko vyplavovania živín. Zabraňuje zhutňovaniu a vysúšaniu pôdy. Iba 1kg alginitu je schopný viazať a udržať 1,0 až 1,3 litra vody a postupne ju odovzdávať rastlinám. Alginit s obsahom humusu až do 40 % a vápna až do 30 % zodpovedá  najúrodnejším pôdam. Dobrý pomer a obsah NPK živín v prístupnej forme v ňom obsiahnutých ho predurčuje k zlepšovaniu kvality pôdy s nedostatkom živín a humusu, ale aj kyslých, piesočnatých a suchých pôd s nekvalitnou skladbou. Účinky alginitu sa prejavujú 2 až 4 roky.

Prednosti alginitu v záhradníctve a kvetinárstve  :

 

V týchto oblastiach je vhodný na prípravu vysoko účinných substrátov bez chemikálii. Jedná sa hlavne o zmesi alginitu s rašelinou, perlitom  a zeolitom vrátane záhradnej zeminy a kompostu. Je veľmi vhodný na kompostovanie, zvyšuje množstvo živín v komposte a urýchľuje proces jeho zrenia.

Dávkovanie:

Použiteľný na všetky orné pôdy a záhrady, množstvo 2-3kg/m2 (20-30ton/ha) zapracovať do hĺbky 10-20 cm. Pri piesčitých zeminách odporúčame dávku 4-5kg /m2 (40-50 ton/ha).

 

K výsadbe kríkov, stromov, ovocných stromov, viniča:

2-5 kg/koreň, potom do výsadbovej jamy každé 3-4 roky

2-5 kg/m2 na povrchu posypané a do pôdy zapracované.

 K sadeniciam v množstve 1 polievková lyžica/koreň;

K pravidelnému prísunu živín 2-3 kg/m2 zapracovať do pôdy.

 K vyháňaniu výhonkov vo fóliovníkoch, k výsadbe semien:

5-15% alginitu zapracovať do pôdy. 

K črepníkovým a okrasným rastlinám:

5-20% alginitu zapracovať do zeminy.

Pri trávnikoch 2-3 kg/m2 pri výsadbe (rozsypať alebo rozpustiť vo vode), následne každé 2-3 roky použiť rovnaké množstvo na ošetrovanie povrchu.

Alginit a jeho minerály viažu ióny živín a podľa potreby ich odovzdávajú rastline,

čím sa znižuje riziko vyplavovania živín, zabraňuje sa zhutňovaniu a vysúšaniu

pôdy. Vlhké, vzduchom dobre zásobované prostredie alginitu s vysokým obsahom

ílu napomáha k vyššej aktivite organizmov žijúcich v pôde, čím zvyšuje úrodnosť

a rekultiváciu pôdy.

Alginit s obsahom 10-40% humusu a 15-35% vápna, zodpovedá najlepším pôdam               (alebo sa im vyrovná) s množstvom dusíka, draslíka a fosforu v rozpustnej

forme, veľká absorpčná schopnosť,obsah montmorillonitu, ho predurčuje

k zlepšovaniu kvality pôdy hlavne s nedostatkom živín a humusu, tiež kyslých, piesčitých a suchých pôd s nekvalitnou skladbou.Účinky sa prejavujú v období 2-6 rokov.

 

Prednosti použitia má pri pestovaní zeleniny a pri pestovaní vo fóliovníkoch.

Jednorázová odporúčaná dávka napomôže už v prvom roku k zvýšeniu úrodnosti

o 20-30%.

Prvky a zlúčeniny Merná jednotka Priemerný obsah

ph/CaCl2                                                         6,790

ph/H2O                                                           7,350

P mg/kg                        hmoty                          65,500

K mg/kg                        hmoty                        254,210

Mg mg/kg                     hmoty                         2745,000

Ca mg/kg                      hmoty                         3420,000

Na mg/kg                    hmoty                          248,630

Nt total %                   hmoty                          0,215

P2O5 tot. %                hmoty                         0,140

K2O tot. %                 hmoty                          1,370

MgO tot. %                 hmoty                         1,570

CaO tot. %                  hmoty                          1,840

Cu mg/kg                    hmoty                         26,430

Zn mg/kg                     hmoty                         32,420

Se mg/kg                     hmoty                         1,420

Fe mg/kg                     hmoty                          191,350

Mn mg/kg                    hmoty                         58,300

S mg/kg                       hmoty                          3670,000

B mg/kg                      hmoty                         62,400

Ti mg/kg                      hmoty                         7680,000

C tot mg/kg                 hmoty                         10,930

N total mg/l                 hmoty                         191,0