Galeria obrázkov

 

 

Pestovanie zeleniny

 Pán Dani Ján z Nových Zámkov spokojne ukazuje svoju tohtoročnú úrodu vo foliovníku.

Paprika pestovaná v alginite , striekaná a  ošetrená s list. hnojivom  Peretrix CuS

 Prírodný zdroj NPK=Alginit                                                                                                                                                                         

 

 

 o pár týždňov

 

 

Paradajky ,,TORNADO''-testované v skleníku

Kvety  

 

Ročný Ananas, zakorenený v rašeline s alginitom a striekaný s listovým hnojivom OGG každý druhý týzdeň raz.

čo dokaže alginit  s kvetmi...

 

 

 

Ovocné stromy

bio čerešne