NOVINKA NA SLOVENSKOM TRHU-Modrá skalica už v tekutej forme

23.05.2011 08:28

Klasika overená storočiami, nepostrádateľná pre vinohradníkov ako aj pre záchradkárov! Tekuté listové ES hnojivo Peretrix(Modrá skalica) 1l ,už v predaji u nás......čoskoro v predaji aj Tekuté listové  hnojivo Peretrix+ síra(Modrá skalica+síra).

Tekuté listové EK hnojivo Peretrix

Bázická meďnato-vodná suspenzia s nanočasticami  meďi

Bordeaux-ský mix

 

Účinnosť a účinky :

 

Francúzky vinohradníci prvýkrát použili Bordeaux-skú zmes už v roku 1885, ktorú pripravili zo 100 %  modrej skalice zmiešanej s vápenatým mliekom.

Táto zmes je vlastne komplexná meďnato-vápenatá zlúčenina, ktorá je nestabilná a čo v najkratšom čase ju treba spotrebovať. V súčastnosti sa tekuté hnojivo Peretrix na báze Bordeaux-ského mixu vyrába nanotech- nológiou a meďnaté častice v koloidnom roztoku nepresahujú 500 nm.

Takto malé častice sa v roztoku vznášajú nezávisle na svojej hmotnosti.

Keď modrú skalicu zlúčia s vápenatým mliekom kvôli rôznym pomerom,

rôznej bázy, vzniknú ťažko rozpustné meďnaté soli a aj dôležitý vedľajší

produkt - čistá sadra, ktorá rýchle stvrdne na vzduchu a stane sa priam ne-

zmyvateľná z povrchu rastlín. Vápno neskôr zužitkujú rastliny ako živinu.

Táto prichytená sadra slúži ako povrch na lepšie prichytenie iónov medi na

 rastliny, teda živín nášho listového hnojiva  Peretrix, čo je aj prevencia proti hubovým chorobám, plesniam a ďalším patogénom. Meď má ten účinok ,že spóry ktoré nafúka vietor na rastlinu deaktivuje. Dostatočná

zásobenosť rastlín našim listovým hnojivom je zárukou značnej odolnosti rastlín voči bakteriálným chorobám, perenospóre, spále, monílii, chrastavitosti a kučeravosti listov.

Ovocné sady : Používa sa ako prevencia pri nedostatku mikroelementov a na zamedzenie výskytu patogénov. Aplikuje sa od pučania stromov až po kvetný púčik a neskôr od veľkosti  plodu oriešku až do 10 dní pred zberom. Náš prípravok svojím obsahom mikroelementov od začatia tvorby kutikuly na plodoch účinne zabraňuje chrastavitosti. Medzi aplikáciami treba dodržať interval 10 až 14 dní.

           Citlivé odrody jabĺk ako napríklad Golden, pri nich nie je vhodné jeho použitie po fenofáze červeného púčika, lebo môže spáliť listy

a kvety. Po zbere plodov použitím listového hnojiva Peretrix odstránime

deficit mikroelemtov čím značne zamedzíme neskôrší výskyt chrastavitosti.

Účinnosť prípravku sa dá zvýšiť kombináciou s prípravkom Organic Green Gold (O.G.G.), ktorý ako kondicionér značne posilňuje imunitný systém rastlín a dopĺňa náš prípravok ďalšími živinami. O.G.G. pri fenofáze kvitnutia a násade plodov zabezpečí lepšie viazanie plodov. O.G.G. treba aplikovať v množstve 8 až 10 l/ha na 300 až 500 l/ha  vody, medzi dvoma aplikáciami treba dodržať interval  10 až 14 dní.                                                   

 Peretrix treba aplikovať množstve 3 až 5 l/ha na 800 – 1500 l/ha vody.

 Vinič : Používa sa ako prevencia pri nedostatku mikroelementov a na zamedzenie výskytu patogénov ako je perenospóra. Vhodná je aplikácia

od 20 – 25 cm veľkosti výhonkov podľa povetrnostných podmienok.

Pri aplikácii treba dodržať interval 7 až 14 dní. Na zvýšenie účinku

je dobré použiť kondicionér Organic Green Gold/O.G.G./, ktorý značne

posilňuje imunitný systém rastlín a dopĺňa ďalšími živinami náš prípravok.

O.G.G. pri fenofáze kvitnutia a násade plodov zabezpečí lepšie viazanie

plodov.

Zemiaky : Náš prípravok Peretrix je veľmi účinný ako prevencia pri nedostatku živín a svojím obsahom mikroelementov účinne eliminuje

výskyt  patogénov u zemiakov ako sú baktériové, hubové choroby a plesne.

 Listové hnojivo Peretrix aplikujeme v intervale 7 až 10 dní

viackrát až do odstránenia výskytu patogénov , spôsobenom deficicitom

mikroelementov. Aplikuje sa v množstve 3 až 5 l/ha na 400 až 600 l/ha.

 Jeho účinnosť sa dá znásobiť kombináciou s prípravkom

Organic Green Gold /O.G.G./,ktorý značne posilňuje imunitný systém rastlín a dopĺňa ďalšími živinami náš prípravok. Aplikuje sa v množstve

15 - 20 %  na  300 l/ha.

Zelenina /uhorky, paprika, rajčiny, fazuľa, hrášok/ : Peretrix je veľmi účinný na odstránenie deficitu živín s nasledujúcimi bakteriálnými, hubovými chorobami a plesňami /okrem múčnatky a plesne sivej/.

Listové hnojivo Peretrix aplikujeme v intervale 7 až 14 dní viackrát

Až do odstránenia výskytu patogénov spôsobenom deficitom mikroelementov v 0,5 až 1 % koncentrácii  a množstve 400 až 1500 l/ha.

Jeho účinnosť sa dá znásobiť kombináciou s prípravkom Organic Green

Gold /O.G.G./, ktorý značne posilňuje imunitný systém rastlín a dopĺňa

ďalšími živinami náš prípravok. O.G.G. sa aplikuje viackrát v 3 % koncentrácii.

 

                                        

Návod na použitie :                                          Pred použitím zatrepať !

                       

Kultúra

Spôsob    aplikácie           

Termín aplikácie

Listové  hnojivo

voda

Množstvo (l / ha )

Jablone

3-4

800 – 1500

Od pučania stromov     

až po kvetný púčik,

potom od veľkosti

plodu orieška až do

10 dní pred zberom

treba aplikovať po-

dľa potreby až do

odstránenia deficitu

živín. Medzi apliká-

ciami treba dodržať

interval 10 – 14 dní.

 

Vinič

3-4

600  - 1000

Pred kvitnutím v spo-

dnej hranici dávky.

Po odkvitnutí až po

mesiac pred zberom

horná hranica dávky.

Medzi aplikáciami

treba dodržať inter-

val 7 – 14 dní.

Zemiaky

3-4

400 - 600

Po vyklíčení 2 týžd-

ne  podľa potreby

treba aplikovať

viackrát až do odstrá-

nenia deficitu živín.

Medzi aplikáciami

treba dodržať inter-

val 8 – 10 dní.

Zelenina :                             paprika, rajčiny 

0,5 – 1 %

400 - 1500

Po vyklíčení 2 týžd-

ne  podľa potreby

treba aplikovať

viackrát až do odstrá-

nenia deficitu živín.

Medzi aplikáciami

treba dodržať inter-

val 7– 14 dní.

uhorky, hrach,  , fazuľa  

 

Vzhľadom na obsah medi nepoužívať pri teplotách 

                                           presahujúcich 28 stupňov C !

Primiešavanie chemických látok na zvýšenie účinnosti do 

                                           prípravku je zakázané ( prípravok Silwet L77).

                                                                                                                                                                                         

+Síra

 

 

Kultúra             Ochranná doba                Škodlivý činiteľ                    Spôsob aplikácie

                         z hľadiska zdravia     ( huby, baktérie )           prípravok  voda   v záhradách

                         a konzumu ( dni )                                                                                                                                                                                                     ml/10 l

Jablone                   10                 chrastavitosť, múčnatka             65-80 ml/10 l

Ovocné stromy                                    hubové choroby                   

a kríky                    21                   ( s máčavým postrekom)               80 ml/10 l 

Vinič                      21                 perenospóra, múčnatka                65-80ml/10 l

Zemiaky                   7                     baktériové a hubové choroby         80ml/10 l

Paprika, rajčiny       7                           múčnatka,

                                                 alternáriová škvrnitosť  

                                                  bakteriové choroby                   65-80 ml/10 l                                   

                                                               ( 1 % )

Uhorky                   5                  perenospóra, múčnatka              65-80 ml/10 l           

                                                                           ( 1 % )

Ozimniny             21                 múčnatka, všetky choroby             60 ml/10 l            

( obilniny)                                    listov ( okrem hrdzí)  

Cukrová repa       21                 múčnatka, cerkaspóra                   60 ml/10 l

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––