Rady pre Vás

1.Prečo listové hnojivo?

Zdravá mikrobiálna aktivita je závislá od živín, kyslíka, vody a správnej teploty. Je to nikdy nekončiaci proces, zabezpečujúci ideálny pomer výživy, kyslíka a vody. Zdravý rozum a skúsenosti sú kľúčom  k pochopeniu systému aplikácii živín.

Vo všeobecnosti, rastliny po skončení zimy trpia nedostatkom kyslíka, sú premrznuté, a majú zredukovaný koreňový systém, na jar a jeseň zase nemajú dostatok slnka. Tieto okolnosti znižujú mikrobiálnu činnosť, fotosyntetické procesy a tým aj príjem živín.

Technológia v oblasti výroby vysokokvalitných granulovaných produktov výrazne pokročila za  posledné roky. Musíme mať na pamäti, že  potrebujeme korene, prostredie s vhodnou teplotou a dobrými fyzikálnymi a mikrobiálnymi vlastnosťami, aby sa aplikované živiny dostali do pôdneho roztoku  a  mali požadovaný účinok. V opačnom prípade  účinnosť aplikovaných hnojív je nízka a teda ekonomicky nevýhodná . V tomto prípade by bolo možno vhodnejšie aplikovať kvapalné hnojivá či už formou aplikácie na list alebo na pôdu  a vyhnúť sa zníženej účinnosti aplikácie granulovaných hnojív.

Aplikácia tekutých hnojív na pôdu má rýchlejší účinok ako aplikácia granulovaných hnojív , ale je stále do určitej miery závislá od teploty. Je potrebné dosiahnuť rýchlu reakciu hnojenia na rastliny.

Poďme sa pozrieť na aplikačné zariadenia, ktoré sú vyvinuté tak, aby dokázali aplikovať rozpustné živiny  na listnatú ale aj koreňovú časť rastliny.

Postrekovacie roztoky sú aplikované pod tlakom, či už vo veľkom alebo malom objeme. Veľké tryskové spreje vytvárajú „kvapkový“ dážď, väčšinou vo veľkých objemoch. Avšak, veľký rozmer ich kvapiek neumožňuje vysokú úroveň pokrytia listov a je praktický nemožné, aby veľké kvapky zotrvali na listoch  rastliny a nasledovné sa aj absorbovali. Oveľa väčšia pravdepodobnosť je, že kvapka stečie do oblasti „srdiečka“, kde sa prirodzenou cestou dostane do koreňového systému rastliny.

-- Treba presne sledovať na etikete na aký druh výživy je prípravok odporúčaný.  Aplikácia tekutej výživy s príjmom cez koreňový systém sa osvedčila pri aplikácii  dusíka, draslíka, organických  látok, rias, humínových kyselín atd.

-- Pri aplikácii na list sa aplikujú nižšie dávky vody.  Pri korektnom využití hnojív na listovú výživu je na manažérovi aby zabezpečil vysokú úroveň kontroly a tak aj podstatne presnejší spôsob výživy rastlín.

-- Najlepším časom pre postrek v našich klimatických podmienkach je skoré ráno alebo neskorý večer. V tom čase sú prieduchy rastliny sú otvorené a pripravené prijímať rosu.

Treba si pamätať dve hlavné zásady pri aplikácii prípravkov na list :

  1. Musíte mať správne postrekovacie zariadenie (produkujúce malé kvapky) aby produkt zostal na liste čo najdlhšiu dobu.
  2. Celkové množstvo postrekovacej kvapaliny by nemalo byť väčšie ako 350lts/ha, optimálne  250-350 lts/ha.

3.    Podstatné je aj pH kvapaliny, ktorou vykonávame postrek. Treba si pamätať, že ideálna pôda má pH okolo 6,5. Pri tomto pH je dostupných väčšina živín, a preto aj postrekovacia kvapalina by mala mať podobné pH. Vtedy bude  zabezpečený príjem a absorpcia živín cez listy rastliny a bude optimálny aj príjem živín z pôdy.

4.    4V priebehu 3-4 hodín po vykonaní postreku by nemalo pršať. V takom prípade by mohlo dôjsť ku zmytiu aplikovaných látok z listov rastlín.

Pri aplikácii listových hnojív a niektorých ďalších látok  priamo na listy rastlín  trávnika, sa súčasne zvýši aktivita rastliny ako takej, vzrastie produkcia chlorofylu i fotosyntézy- najdôležitejšej funkcii rastliny. Keďže sa v rastline začne odohrávať toľko náročných procesov naraz, je logické, že vzrastie aj spotreba vody. Preto aj list potrebuje väčšie množstvo vody. Na druhej strane sa takto zvyšuje priepustnosť vody cez cievny systém rastliny, čo znamená aj zvýšenie príjmu živín z pôdy. Toto je dôkaz toho, aká je dôležitá aplikácia listových a pôdnych hnojív.

Najlepšou možnosťou riadenia prísunu živín je zabezpečiť aplikáciu zásobu živín v pôde (Alginit)a doplniť výživu pravidelným a strategickým postrekom listových častí. Takýto prístup k zásobovaniu živín vytvára lineárny systém dostupnosti všetkých živín a umožňuje presné nastavenia pre jednotlivé nutričné úrovne výživných látok v rastline. Zabráni to prudkému rastu rastliny,  a rozvojom chorôb v dôsledku prehnojenia a nesprávneho hnojenia.

Aplikácia živín na list je výbornou metódou na odstránenie deficitu niektorých živín  a dodania malého množstva dusíka a ďalších látok, na jar a v lete, keď pôda trpí nedostatkom výživných látok a ich príjem je sťažený.

Pri nákupe hnojív na foliárnu výživu sa uistite, že tie Vami zvolené, sú kvalitné, bezpečné a netoxické s vysokou účinnosťou využitia živín. Množstvo firiem predáva hnojivá  obsahujúce lacné komponenty, s nízkym obsahom živín, ktoré nie je sú vôbec určené na príjem živín listami.

Takže, výberom správnej metódy aplikácie hnojív v kombinácii so správnymi hnojivami a vhodným ročným obdobím, sa výrazne ovplyvní percentuálny príjem živín  rastlinou, čím je možné kontrolovať efektivitu dodávaných živín.

2. ALGINIT

Podporná štartovacia látka aplikovaná do výsadbových jám pri umiestňovaní, výsadbe podporuje istejšie uchytenie, rýchlejší rast lesných porastov(dub, buk,),vinič ako aj ovocných stromov. Alginit priaznivo ovplyvňuje rast výhonkov, znižuje percento vyhynutia. Proces aplikácie spočíva v tom, že do výsadbovej jamy podľa druhu pôdy umiestnime naspäť zmes zmiešanej humusovitej pôdy a 2-3 kg mletého alginitu, ktorú následne polejeme. Sadenicu stromu potom umiestníme do takto pripravenej výsadbovej jamy, zalejeme a zasypeme.

V zeleninárstve má široké spektrum uplatnenia pri pestovaní  zeleniny, vďaka svojmu zloženiu je vhodný nielen pre plodovú zeleninu ale pre  všetky druhy zeleniny, vrátane koreňovej zeleniny.

Použitie alginitu pri chove hospodárskych zvierat a hydiny má veľmi priaznivé účinky. U sliepok sa odstráni kanibalizmus, vajíčka budú objemnejšie a budú mať tvrdšiu škrupinu. Ošípané po pridaní alginitu do krmiva alebo vedľa váľovu, budú po požití  menej trpieť črevnými parazitmi.

Umožňuje lepšie spracovanie tekutého hnoja z maštalí, čím vzniká kvalitnejšie a komplexnejšie hnojivo. Alginit zvyšuje jeho kvalitu a účinnosť. 

Je vhodný ako základná surovina na výrobu liečivých mastí na reumu!